HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.


Những tia nắng trong vắt buông mình từ bầu trời xuống, hoà lẫn vào những tán cây xanh mát, đọng lại trên nền đất thành những vệt sáng nhỏ li ti. Gió nhẹ thổi những chiếc lá xào xạc, khiến những giọt nắng dịch chuyển theo như đang chơi trò đuổi bắt.