One–two–three shots · Other Couples · Translated fiction

[Trans-One shot] Untitled |YeKyu [NC 17] – Prologue.

Ảnh

Fanfiction: [Unknown title]

Author: [Unknown author]

Translator: Yuki Ame/ Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee.

Rating: NC-17. Hãy chắc chắn bạn đủ tuổi và đủ máu để đọc.

Pairing: YeKyu. Lạ, không thích đừng kéo xuống đọc tiếp.

Category: Smut, Yaoi (Lemon).

Length: One-shot.

T/N: Fic này mình đọc và lưu trong máy rất lâu rồi nên không còn lưu lại tên tác giả cũng như tên thật của fic, thành thực xin lỗi tác giả thật sự và các bạn reader. Mình đã cố gắng tìm lại thông tin về fic nhưng hoàn toàn không có kết quả, có lẽ author đã xóa fic hoặc trang web chứa fic đã lỗi. Vậy nên fic này trans cũng không có permission, chỉ là phút nổi hứng muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh đang ở mức nào thôi. Fic trans đầu tay có lẽ cũng sẽ có nhiều sai sót do có nhiều chỗ ngữ pháp mình thay đổi cho phù hợp với tiếng Việt, cũng không hoàn toàn giống bản gốc. Vậy nên bạn nào có hứng thực sự hãy đọc thử, và nếu có thể để lại cho mình comt nhận xét về trình trans hay nội dung thì xin cảm ơn các bạn.

Bây giờ thì xin mời thưởng thức nội dung của fic, sau khi bạn đã kiên nhẫn đọc hết những dòng trên. Enjoy!

Shot.

Gợi ý pass: 5 kí tự, tên của couple trong fic, viết hoa kí tự 1 và 3.

2 thoughts on “[Trans-One shot] Untitled |YeKyu [NC 17] – Prologue.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s