ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Tỏ tình | ChangKyu – Shot 1.


KyuHyun không tin vào tình yêu sét đánh. ChangMin thì ngược lại.

Nhưng KyuHyun không thể nào lý giải nổi nguyên do mình luôn nỗ lực tỏ tình một chàng trai mới chỉ chạm mặt một lần.

Và ChangMin cũng không hiểu tại sao cậu lại luôn từ chối KyuHyun, dù rằng cậu biết chắc mình bị thu hút bởi người kia ngay lần gặp đầu tiên.