HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 3: Ngàn cân treo sợi tóc.


RẦM!

RẦM!!

ChangMin ngạc nhiên khi thấy bản thân mình còn chưa bất tỉnh sau cú va chạm mạnh với một thân cây chắn giữa đường trượt của cậu vừa rồi; và gần như ngay sau đó cậu ước gì mình đã ngất đi luôn cho rồi,…