ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Tỏ tình – Shot 3 part 1.


– Hey chàng trai mới yêu ~ Ra đây hyung hỏi chuyện nào ~
YunHo làm vẻ mặt nham nhở ngó vào phòng ChangMin mà gọi. JaeJoong sau hai ngày quên khuấy vì bận lưu tâm vụ xử tên họ Park kia thì cũng đến một buổi hẹn gặp người yêu, liền nhớ ra mà đem kể lại chuyện ChangMin cho YunHo nghe, không quên thêm thắt chút ít tình tiết và đặc biệt nhấn mạnh chuyện em trai anh rất tự nhiên hôn con nhà người ta ngay giữa nhà hàng của mình.