HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 4: Ngươi trong lòng ta…?


– Dừn-… argg… dừng lại đ-… ah… Ta khô-… ahhh… đau… urg…

Khuê Hiền khổ sở thốt lên những âm thanh ngắt quãng, liên tục bị cắt ngang bởi những tiếng rên đau đớn không thể kiềm lại mỗi khi hạ thân cảm nhận được những cú thúc thô bạo cố gắng xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể.