Others

Happy Halloween! – [Kết hợp chia sẻ nội dung sắp post cùng ý tưởng mới].


Happy Halloween :)) Dù lẽ ra trong không khí ngày lễ của Tây phương thì mình nên post chapter của BHL thì hay ho hơn (Có vampire, hunter, phù thuỷ, quá đủ cho một ngày Halloween!) nhưng ND có vẻ được yêu thích hơn thì phải :))