HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 5: Liên kết.


– Này…

ChangMin nghi ngại giơ tay vẫy vẫy trước gương mặt thất thần của KyuHyun. Bức tường thì có cái quái gì hay ho mà cậu ta ngồi nhìn chằm chằm được hơn mười phút rồi vẫn chưa dứt mắt ra được thế nhỉ?!