HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 6: Tìm hiểu.


VỤT!

Tiếng nhánh cây xé gió lao đi vun vút trong không trung. DongHae giương mắt thẫn thờ, lực mạnh như vậy, nó văng xa phải cách vài trăm mét là ít.