HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[Longfic] Almost Like Human – Intro + List of chapters.


Một con người dù có cuộc đời trầm lặng bình thường, sôi động náo nhiệt hay biến động kịch tính… thì nếu không phải nhận một cái chết bất ngờ, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng xoay sinh – lão – bệnh – tử…