Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[WLYK] Shot 2: Chuyện diễn kịch | WonKyu.


[WonKyu kid version]

Trường mẫu giáo của KyuHyun và SiWon tổ chức diễn kịch trong lễ hội trường, và lớp mẫu giáo của hai cậu nhóc đã bốc thăm trúng phần ấy.