HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 10: Being caught by vamps… again.


– Cậu có thực sự tin là ngồi ở đây thì chúng ta sẽ bị bắt không?

KyuHyun nhăn mặt thì thầm khe khẽ.