HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 11: Bữa tiệc bất thành.


– Đông đủ hết rồi, bắt đầu khai tiệc đi thôi.

HeeChul ung dung vắt chân chữ ngũ nhàn nhã, giọng nói mang vẻ thích thú khi sắp được chứng kiến cảnh săn đuổi giết chóc, nụ cười ác ma đẹp mê hồn nở trên đôi môi mọng đỏ.