HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 12: Toxic Blood.


– Rốt cuộc thì tên nhóc này có gì đặc biệt mà tại sao không ai hút máu được nó?

HeeChul lên tiếng chất vấn trong khi nhìn đám thuộc hạ quằn quại trong đau đớn khi chạm đến ChangMin.