HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 13: Panacea Blood.


– Làm ơn đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó nữa.

ChangMin cực chẳng đã lên tiếng khi không thể chịu đựng cái nhìn chằm chằm từ KiBum thêm một giây phút nào nữa. Nếu như ánh nhìn sắc như dao găm thật thì nãy giờ chắc mặt ChangMin đã bị đâm thủng lỗ chỗ rồi.