ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Chuyện tình ChangKyu 3.


IX. Một ngày bình thường. [Sequel tỏ tình]

Cuộc sống của ChangMin trước khi có KyuHyun: Sáng dậy muộn, có thể bỏ ăn sáng, đi học, trưa ăn cơm cantin trường, chiều tối về mè nheo chờ YunHo hyung nấu bữa tối, chừng nào sang có thể đi ăn nhà hàng JaeJoong hyung…