HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 14: First kiss.


– Lâu đài vampire các người thật là chán quá đi.

ChangMin thở ngắn than dài, đã ở đây mấy ngày đủ để cậu phát hiện nơi này không có tủ sách, không có phòng đồ ăn đầy ắp bánh ngọt,…