HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 7: Angry.


– Xin lỗi, máy coffee tự động ở đâu vậy?

– A…?! Ở… ở đằng kia.

Cô gái tóc nâu giật mình ngẩng lên bối rối, mãi mới thốt ra được một câu trọn vẹn.