HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 12: Chuyện tình ngũ giác.


– Cắt! Xuất sắc lắm, mọi người! Hôm nay đến đây được rồi.

Lời vị đạo diễn vừa buông, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ai kia chỉ chờ đến lúc này vội vã chạy lại đưa chai nước cho người kia…