HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 5: Kế hoạch cảm hoá chồng hờ.


Kết thúc chuyến đi nghỉ không hề tồi tệ như trong tưởng tượng của DongHae, hai người quay trở về vai trò thường nhật của mình. Chỉ khác là giờ đi về chung một ngôi nhà mà thôi.