HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 10: Chuyến đi.


Bà YoonMi làm quản gia cho nhà này đã được gần chục năm, thề rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình mang bộ dạng như trẻ nhỏ lạc mẹ đi loanh quanh trong nhà như thế này. Lại còn rụt rè hỏi, bà có thấy vợ người ta đâu không.