HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 16: Unanticipated Guest.


KiBum chăm chú vào tấm gương trước mặt. Anh đang ở trong phòng tắm của chính mình, nhìn như thôi miên vào hình ảnh phản chiếu một thanh niên trưởng thành,…

HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 10: Chuyến đi.


Bà YoonMi làm quản gia cho nhà này đã được gần chục năm, thề rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình mang bộ dạng như trẻ nhỏ lạc mẹ đi loanh quanh trong nhà như thế này. Lại còn rụt rè hỏi, bà có thấy vợ người ta đâu không.