HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 21: Tears.


– DongHae, có điều gì vui mà nãy giờ anh cứ ư ử ngâm nga suốt thế?

KyuHyun thắc mắc hỏi trước thái độ vui vẻ bất thường của DongHae, rốt cuộc đầu óc anh có bị ngấm nước chập mạch cháy nổ lách tách gì rồi không?