Others

Mini game #1 – Quest from Almost Like Human!!


Tình hình đây là puzzle thử thách tìm keyword 5 kí tự của mình, ai giải được sẽ được ưu tiên bản word của fic Perfect Trap hoàn thiện và bản hoàn thiện đến chương 32 của fic Almost Like Human.

HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 22: Another sexual night.


– Anh lại say rồi sao, DongHae?

KyuHyun ái ngại đỡ lấy thân hình mềm oặt vì rượu của DongHae, say thế này có khi còn chả lên xe taxi về nhà nổi, mà ô tô thì lại đang gửi ở ngay đây, thôi thì thuê luôn một phòng khách sạn cho anh vậy, đợi sáng mai tỉnh rượu rồi cậu sẽ lái xe đưa anh về.