HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 15: Một tháng (2)


DongHae chỉ mới gần hai tuần từ khi KyuHyun mất tích, mà đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt hiện rõ nét hốc hác đến phát tội, lại thêm hai quầng thâm dưới mắt to đùng không khác gì phiên bản live-action của L Lawliet trong Death Note.