HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 16: Khi bí mật bị lan truyền.


Cho đến tuần thứ tư, KiBum chịu không nổi cảm giác “không bị làm phiền” bởi ChangMin nữa, mặt lạnh đen xì giật tay cậu lại khi JunSu sang rủ cậu đi chơi.