HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 16: Một tháng (3)


Chào đón DongHae ở Trung Quốc, là gương mặt tươi tắn của HeeChul, gương mặt hân hoan của Henry, và gương mặt như bị táo bón của HanKyung.