HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 24: Threaten.


~ Flash back. ~

– Chipset đã hoàn thành chưa, RyeoWook?

– Em đã cấy nó vào người KM.512001 vài ngày trước rồi mà. – RyeoWook ngẩng lên ngạc nhiên. – Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy sao?