HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 20: Biến cố bất ngờ.


Có nằm mơ Lee SungJoong cũng không thể ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch hất cẳng SungJin của KyuHyun, là hãm hại DongHae.

HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 27: Mistrust.


Họp hội đồng quản trị khẩn cấp và họp cổ đông bất thường in đậm hai dấu đỏ chói trên tờ lịch treo tường của DongHae. Hội đồng quản trị phẫn nộ. Cổ đông yêu cầu lời giải thích. Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán vẫn là màu đỏ ám ảnh trong suốt ba phiên liên tiếp.