Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MPD] Shot 2: Cúp điện mùa hè.


Mùa hè. Tiết trời oi ả. KyuHyun nằm dài thượt trên sofa nhà ChangMin, tay quạt phành phạch mà điệu bộ vẫn ngắc ngoải như cá chết. ChangMin xải lai trên sàn, xung quanh bày đủ nước đá tan chảy ướt hết một mảng sàn cho tản bớt nhiệt mà người vẫn đẫm mồ hôi.