HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 28: Found You.


KyuHyun với khả năng hack thông tin siêu hạng của mình, vốn dĩ dùng kĩ thuật của tư duy nhân tạo kết nối trực tiếp vào hệ thống thông tin mạng, nên vượt xa trình độ của hacker thông thường, đã sớm đào ra điểm bất thường trong các giao dịch tài chính và kẽ hở thông tin nội bộ là từ ai.