HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 18: Biến thân.


Sau khi phát hiện sự mất tích của ChangMin và KyuHyun, lượng người không còn tập trung tấn công vào hai gia tộc nữa mà chia nhỏ lực lượng để tìm kiếm tung tích của hai cậu thiếu niên.