Others

My Tiny World.


Đây là thế giới thứ hai của mình. Hãy vào xem và quảng bá nó cho bạn bè nếu bạn bè của bạn hay chính bản thân bạn yêu thích anime manga nhé. Và có thể yêu cầu mình trans hay tìm link doujinshi bất kì nếu bạn muốn nha.