Others

My Tiny World.

Đây là thế giới thứ hai của mình. Hãy vào xem và quảng bá nó cho bạn bè nếu bạn bè của bạn hay chính bản thân bạn yêu thích anime manga nhé. Và có thể yêu cầu mình trans hay tìm link doujinshi bất kì nếu bạn muốn nha.

Red eyes (2)

My Tiny World

One thought on “My Tiny World.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s