ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 3: Và kế hoạch thứ n…


3 plans từng thành công nhất thất bại… nhưng ChangMin vẫn chưa nản chí.

Plan D: Tên xấc xược phá gia chi tử.

Ngày hôm sau, ChangMin vung tiền mua Roll Royce và Bentley xếp cho chật gara để xe.