HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 30: Bittersweet Truth.


– Điều bấy lâu nay tôi nhọc công tìm kiếm hoá ra lại tồn tại hiển hiện thế này. Đúng là “gần ngay trước mặt, xa tận chân trời”.

ChangMin cảm thán trước con mắt ngơ ngác của KyuHyun và DongHae.