ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 4: Nỗ lực.


“Yêu không phải là lời nói là xong. Nếu đúng là con yêu nó đến không thể thiếu nó, thì hãy làm việc cật lực vào. Tập đoàn của con vươn được đến Pháp, thì thoải mái sang đó mà đón nó về.”