HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 31: Pieces of the Past Picture.


– Đừng đi vội, tôi còn phải qua gặp một người.

– Ai?

ChangMin khó hiểu hỏi lại, liên hệ của KyuHyun với thế giới con người vốn dĩ không nhiều, cậu còn có thể quen biết ai khác quan trọng ngoài DongHae và KiBum chứ?