HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 32: What kind of this feeling?


“Người thì cũng đi mất rồi. Nhớ nhung làm gì?”

KiBum ghét những xúc cảm uỷ mị. Chính vì thế nỗi nhớ vô hình dành cho một cá nhân hữu hình đang dày vò đầu óc làm anh cực kì khó chịu.