Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MPD] Shot 3: Một ngày ở trường đại học.


Khi ở bên ChangMin thì KyuHyun hãy còn là sinh viên, nên thi thoảng vẫn lên giảng đường đại học dù rằng chẳng cần thiết khi cậu không cần đi học đầy đủ vẫn có thể thừa kiến thức mà lấy bằng.

Others

Lảm nhảm 2 [Kí sự của người lười]


Dạo này năng suất cày cuốc game tăng và năng suất viết lập tức đi tỉ lệ nghịch với game…

Ngoài ra đầu mình dạo này ong ong vụ trường lớp nhiều hơn cho nên là viết cũng chả nhiệt tình hứng thú gì, chapter dự trữ của bao nhiêu fic đều cạn kiệt rồi huhu :< :<