Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MPD] Shot 4: Chuyện học bơi.


Vẫn đang mùa hè nhưng đã sửa xong cáp điện, chẳng còn ai thiết tha gì ở lại phòng pháp y dù đều đã đạt trình độ trùm chăn xem phim kinh dị kế bên một cái xác chết thứ thiệt. Hè thì vẫn nóng, thành ra điểm đến yêu thích trong biệt thự hiện giờ là bể bơi…

Others

[APH Fanfiction] Marriage of Two Island Countries. – Chapter 1.


Originally posted on My Tiny World:
Fiction: Marriage of Two Island Countries. Author: Yuki Ame. Rating: M. Fandom: Axis Power Hetalia. Pairings: AsaKiku (main), GerIta, FraCan,… Summary: A marriage contract connects two countries, and problems are coming… Length: Short fic. Status: On-going. … Chapter 1. Hôn nhân theo hợp đồng để tạo câu chuyện gia đình…