HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 20: Phù thủy vĩ đại nhất.


Đám werewolf trong khi tấn công lâu đài phù thủy hắc ám trắng tay trở về, lại còn mất thêm vài tên thuộc hạ, vô cùng thảm hại.

Ai ngờ khi về, lại còn phát hiện Độc Huyết đã biến mất, thất bại nhân đôi, thê thảm gấp bội.