Others

[APH Fanfiction] Marriage of Two Island Countries. – Chapter 1.

My first APH fanfiction about AsaKiku ❤

My Tiny World

Fiction: Marriage of Two Island Countries.

Author: Yuki Ame.

Rating: M.

Fandom: Axis Power Hetalia.

Pairings: AsaKiku (main), GerIta, FraCan,…

Summary: A marriage contract connects two countries, and problems are coming…

Length: Short fic.

Status: On-going.

Chapter 1.

Hôn nhân theo hợp đồng để tạo câu chuyện gia đình tương lai theo kiểu “đôi bên cùng có lợi” vốn dĩ chẳng có gì là quá mới mẻ xa lạ trong xã hội loài người. Chuyện công chúa của vương quốc này làm dâu của đất nước kia hay hoàng từ một xứ thành công tước nước láng giềng không hề gây chút ngạc nhiên nào cả. Quyền lực được sát nhập, tiền bạc được củng cố, hoàng gia được gìn giữ dòng máu vương giả… Cùng địa vị công chúa hoàng tử, chuyện kết hôn cũng không có gì là xấu hổ.

Nếu cứ như theo tư duy đó thì…

View original post 3,366 more words

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s