[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 2: Let me show you what are SSClass students!


– Trợ lý Park, giải thích coi tại sao?

– Sao cái gì cơ thưa ngài?

Vừa mới ló mặt vào phòng làm việc đã bị gọi họ tên với âm giọng lẩn khuất cuồng nộ, trợ lý Park trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp.