Other Couples · [Box of Drop]

[TFS] Chapter 2: Đứa trẻ kì lạ.


Sáu tháng sau.

Khi HanKyung đã hoàn toàn quên đi câu chuyện tình buồn bã nhưng không mấy sướt mướt của mình…