ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Chuyện tình ChangKyu 5.


Chuyện là một ngày trời mùa thu trở lạnh, ChangMin vừa tháo giầy bước chân vào căn hộ của KyuHyun đã nhảy dựng vì sàn gạch lạnh quá.