HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 33: Solve Puzzle.


“Lời nguyền cất bước dậy từ tro tàn

Là thánh linh mang trên mình nỗi đau tàn nhẫn

Biển cả ôm ấp giọt lệ ngọc

Của nước mắt vĩnh cửu không thể rơi xuống…”