HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 1: Bạch y nam nhân.


Mùa đông nơi ngoại thành Mộc Long là cỏ cây hóa sắc trắng buốt giá do băng tuyết trùm phủ. Động vật hoặc ngủ đông hoặc đã di trú đi nơi khác tỉ dụ như phương Nam chốn Nhật Hỏa mà tránh rét cả, chỉ có con người còn nhà cửa đất đai cùng kế sinh nhai là chẳng đi đâu được, đành phải vật lộn cố gắng bám trụ cái chốn lạnh buốt giá này.