HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 2: Nội thạch bảo kiếm.


Bẵng đi một thời gian dài không thấy xuất hiện tung tích trên giang hồ, đến nỗi danh hiệu của Địa Đao sắp được thiên hạ đổi thành Đao Vương, thì Đao Vương thực sự quay trở lại.