[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 7: Bloody Halloween Night.


– Nhanh thật, vậy là một tuần từ Halloween rồi. – Casey ngậm thìa cơm chiên nhẩm tính. – Teukie, tổng cộng tiền thưởng và tiền bán đồ hôm đó thu được bao nhiêu?