HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 4: Giải nguyền cái con khỉ, tên hỗn đản nhà ngươi!


Ngày thứ nhất trong hành trình giải nguyền của Lý Đông Hải trôi qua trong yên lặng tĩnh mịch.